kontakti - Xiaomi Planet
Xiaomi kontakti i poruke zamijenjeni su Googleovim aplikacijama. Zašto je tako?

Mnogi naši čitatelji koji su u drugoj polovici ove godine kupili novi pametni telefon Xiaomi i Redmi zasigurno su primijetili da njihov telefon uključuje unaprijed instalirane aplikacije Google Phone i Google News. Nadležna tijela objasnila su zašto je to tako. Zašto su zamijenjeni ...

Dom

popusti

Recenzije

Kineski planet